Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia stacjonarne I i II stopnia

Drogie Studentki i  drodzy Studenci,

w związku z rozpoczynającym się semestrem zimowym, publikujemy na naszej stronie ostatnią wersję harmonogramu ze zmianami uwzględnionymi w dniu wczorajszym. Harmonogram ten, nie jest jeszcze wersją ostateczną, składa się na to wiele czynników, nad którymi cały czas prowadzone są prace.

Plik ten zawiera rozpisane zajęcia w cyklu tygodniowym dla konkretnych grup, dla planów studiów I i II stopnia stacjonarnych.

Studia I stopnia:

 • 1A-1H i Fon1a-Fon1j – 1 rok, studia licencjackie,
 • 1An, 1Bn, 1Cn i Fon1an-Fon1dn – 1 rok, studia jednolite magisterskie,
 • 2A N, 2B N, 2C N-  2 rok, studia licencjackie, specjalność nauczycielska,
 • 2D P, 2E P, 2F P  – 2 rok, studia licencjackie specjalność przekładoznawstwo,
 • 2G KJ, 2H KJ – 2 rok, studia licencjackie specjalność językoznawstwo i komunikacja,
 • 3A N, 3B N  – 3 rok, studia licencjackie, specjalność nauczycielska,
 • 3D P, 3E P, 3F P – 3 rok, studia licencjackie specjalność przekładoznawstwo,
 • 3G KJ – 3 rok, studia licencjackie specjalność językoznawstwo i komunikacja,

Studia II stopnia:

 • 4LiM – 1 rok, literatura i media,
 • 4P1 – 1 rok, przekładoznawstwo,
 • 5 MiNC – 2 rok, nauczycielska (metodyka nauczania i cyfrowy nauczyciel),
 • 5P1, 5P2 – 2 rok, przekładoznawstwo,
 • 5KJ – 2 rok, komunikacja językowa

Link do aktualnej wersji harmonogramu z dnia 30.09.2023.

Do końca tygodnia, pod poniższym adresem (po zalogowaniu się na konto studenckie), będzie systematycznie pojawiał się harmonogram w wersji elektronicznej.

https://harmonogram.up.krakow.pl/