Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki Pedagogiczne studia I stopnia ( stacjonarne i niestacjonarne)

Regulamin Praktyk Pedagogicznych

 

PRAKTYKA 1 (psychologiczno-pedagogiczna)

Dokumenty dotyczące praktyki psychologiczno-pedagogicznej dla studentów II roku studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) znajdują się na stronie: https://ckn.up.krakow.pl/karty-kursow-studia-i-stopnia/

 

PRAKTYKA 2 & 3 (dydaktyka języka angielskiego)

1.HARMONOGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

2 ZGODA SZKOLY

3.POSWIADCZENIE ZATRUDNIENIA

4. REJESTR ZAJĘĆ OBSERWOWANYCH

5. REJESTR ZAJĘĆ SAMODZIELNYCH

6. SCHEMAT KONSPEKTU_jęz_pol

7. SCHEMAT KONSPEKTU_jęz_ang

8. OCENA PRZEBIEGU PRAKTYKI

9.PROGRAM DLA STUDIÓW 1. STOPNIA

10.RODO-Decyzja-Prorektora-ds.-Studenckich

11.RODO-oświadczenie-studenta

STUDIA 2. STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

Praktyka – nauczanie języka angielskiego

1.HARMONOGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

2 ZGODA SZKOLY

3.POSWIADCZENIE ZATRUDNIENIA

4. REJESTR ZAJĘĆ OBSERWOWANYCH

5. REJESTR ZAJĘĆ SAMODZIELNYCH

6. SCHEMAT KONSPEKTU_jęz_pol

7. SCHEMAT KONSPEKTU_jęz_ang

8. OCENA PRZEBIEGU PRAKTYKI

9.PROGRAM DLA STUDIÓW 2. STOPNIA

10.RODO-Decyzja-Prorektora-ds.-Studenckich

11.RODO-oświadczenie-studenta

———————————————————–

CLASSROOM OBSERVATION TASKS