Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursów 2023/2024:

 

Karty kursów 2022/2023 :
studia I stopnia stacjonarne  kursy w roku 2022/2023
studia I stopnia niestacjonarne kursy w roku 2022/2023
studia II stopnia stacjonarne kursy w roku 2022/2023
Karty kursów 2021/2022 :
studia I stopnia stacjonarne kursy w roku 2021/2022
studia I stopnia niestacjonarne  3 ROK kursy w roku 2021/2022
studia II stopnia stacjonarne kursy w roku 2021/2022
studia II stopnia niestacjonarne kursy z roku 2021/2022
Karta kursu I licencjat dzienny w roku 2021/2022_Moduł Science Biologia

 

Karty kursów 2020/2021 :
studia i stopnia stacjonarne kursy w roku 2020/2021
studia I stopnia niestacjonarne kursy w roku 2020/2021
studia II stopnia stacjonarne kursy w roku 2020/2021
studia II stopnia niestacjonarne kursy w roku 2020/2021
Google Drive Karty Kursów 2020/2021

 

Karty kursów 2019/2020 :

KARTY KURSÓW FILOLOGIA ANGIELSKA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 
karty kursów wersja pandemia
licencjat_stacjonarny
licencjat_niestacjonarny
magister_stacjonarny
magister_niestacjonarny

 

Karty kursów przedmiotów wykładanych w roku akademickim 2018/2019 :

licencjat studia stacjonarne
licencjat studia niestacjonarne
magisterkie studia stacjonarne
magisterkie studia niestacjonarne

 

 

Należ pobrać pliki i rozpakować je (są skompresowane).

W folderach nie ma kart kursów, które są prowadzone przez jednostki zewnętrzne, np. WF, lektoraty, itd.

Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika.

Karty kursów zostały nazwane i pogrupowane według roczników studiów, tzn.

rok I znajdzie swoje karty w folderze „rocznik 2018-19”

rok II – w folderze „rocznik 2017-18”

rok III – „rocznik 2016-17”

Karty kursów-Filologia Angielska do roku 2017