Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram zajęć

https://harmonogram.up.krakow.pl/

Studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2022/23 – wszystkie zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej z wyjątkiem wykładów, które będą w formie zdalnej, w trybie synchronicznym.
Studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2022/23 – wszystkie zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej z wyjątkiem wykładów, które będą w piątki, w formie zdalnej w trybie synchronicznym .