Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyrekcja Instytutu

<br>Mariusz MISZTAL

Prof. dr hab.
Mariusz MISZTAL

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Senator

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID:

0000-0001-8173-7829

mariusz.misztal@up.krakow.pl
<br>Alicja WITALISZ

dr hab.
Alicja WITALISZ

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej ds. kształcenia
Kierownik Katedry Językoznawstwa Angielskiego
Senator

Katedra Językoznawstwa Angielskiego

ORCID:

0000-0002-2256-1269

alicja.witalisz@up.krakow.pl

 SEKRETARIAT IFA

SEKRETARIAT IFA

Magdalena Praschil

pok. 203, ul. Karmelicka 41,

tel. 12 662 62 05, mail: filologia.angielska@up.krakow.pl