Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje dla studenta

Zastępca Dyrektora ds.kształcenia IFA

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Doradcy ds. wyboru specjalności w roku akademickim 2023/24

Opiekunowie poszczególnych lat studiów i opiekunowie praktyk 2022/2023

Starostowie poszczególnych lat studiów 2022/2023

Centrum Obsługi Studenta – godziny przyjęć – kontakt 

Centrum Obsługi Studenta – wzory druków

Proces rozwiązywania problemów związanych ze studiami

Szkolenie biblioteczne_I rok stacjonarne I stopnia 2023-24

Szkolenie biblioteczne_I rok stacjonarne II stopnia 2023-24

Klucze dostępu do szkolenia bibliotecznego_studia stacjonarne I i II stopnia 2023-24

Szkolenie bibliotecznie_I rok niestacjonarne I stopnia 2023-24

Szkolenie biblioteczne I rok niestacjonarne II stopnia 2023-24

Klucze dostępu do szkolenia bibliotecznego_studia niestacjonarne I i II stopnia_2023-24

Szkolenie BHK 2022-23

Ochrona własności intelektualnej kurs 2023-24

Klucze dostępu do kursu Ochrona własności intelektualnej 2023-24

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022-23_Zarządzenie Rektora z dnia 30 maja 2022_Z2022R035

Członkowie Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego

Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych

Pomoc Socjalna

Terminy i formy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora na rok akademicki 2022/23

Systemy informatyczne – informacje dla studenta

Wirtualna uczelnia